Правила

Офіційні правила проведення Конкурсу «Viva! Advertising Stars Award»

(далі за текстом – «Правила»)

Організатор Конкурсу: Організаторами Конкурсу «Viva! Advertising Stars Award» (далі – Конкурс) є ТОВ «Едіпресс Україна» (надалі за текстом Організатор1: м. Київ, вул. Ділова, 5, коп.10А, тел. (044) 498-98-80), видавець журналу «Viva» та Київський Міжнародний Фестиваль Реклами.

 1. Загальні умови проведення Конкурсу:
  • Конкурс проводиться в мережі Інтернет, на сторінці ad.viva.ua
  • Строки проведення Конкурсу: з 25 квітня 2018 року по 01 червня 2018 року включно;
  • Територія проведення: Конкурс проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій в межах, що визначені чинним законодавством України) через глобальну мережу Інтернет;
  • Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень (Подарунків) Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу;
  • У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов даних Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог законодавства України;
  • Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнано недійсним або невідповідним вимогам законодавства України, дані правила залишаються в силі без такого положення, а в разі неможливості подальшої дії Правил остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу;
  • Дані Правила можуть бути змінені / доповнені Організатором протягом усього терміну проведення Конкурсу. Такі зміни / доповнення вступають в силу з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами / доповненнями до цих Правил Конкурсу.

 

 1. Етапи проведення Конкурсу та визначення переможця:
  • Конкурс проходить у два етапи.
   • Перший етап конкурсу:

З 25 квітня 2018 року по 4 травня 2018 року Київський Міжнародний Фестиваль Реклами серед представників рекламно-комунікаційного ринку відбирають рекламні кейси, які приймуть участь у акції. Пропозиції по кандидатам слід направляти не електронну адресу pr@vrk.org.ua  до 4 травня включно. Обов’язково слід вказати ім’я зірки, що приймає участь у рекламному ролику, назву рекламної кампанії та агентства, що її виконало, а також посилання на рекламний ролик.

 • Другий етап конкурсу:

З 9 травня по 30 травня (до 14:00) відбуватиметься голосування на сайті ad.viva.ua за номінантів (зірок, котрі стали обличчям рекламного ролику).

 • Номінант, котрий отримає найбільшу кількість голосів отримає нагороду від журналу Viva! в рамках церемонії нагородження переможців Київського Міжнародного Фестивалю Реклами 2018, яка відбудеться 1 червня 2018 року. Нагородження відбудеться на ВДНХ, вул. Академіка Глушкова,1, павільйон №3.

 

 1. Вимоги до осіб, які здійснюють голосування за Номінантів:
  • Особи, які здійснюють голосування за Номінантів Конкурсу свідчать, що на момент початку Конкурсу досягли 18 років, проживають на території України і є користувачами мережі Internet. Беручи участь в голосуванні Конкурсу, особа тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.
  • З огляду на те, що верифікація осіб, які здійснюють голосування за Номінантів Конкурсу може відбуватися через аккаунти в соціальних мережах, дані особи погоджуються та надають Організаторам Конкурсу свою безумовну та безвідкличну згоду на безстрокову обробку персональних даних, що можуть бути зазначені під час участі у Конкурсі. Обробка персональних даних включає в себе будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення повідомлених персональних даних. Приймаючи участь в голосуванні Конкурсу та надаючи згоду, дані особи визнають та гарантують, що права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мета обробки зазначених персональних даних йому відомі та зрозумілі, а також не вимагає здійснення Організатором Конкурсу повідомлень про передачу персональних даних третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».